17 January 07:00

लसून सल्ला: फुलकिडे व पानांवरील रोगाचे नियंत्रण


लसून सल्ला: फुलकिडे व पानांवरील रोगाचे नियंत्रण

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक डिसेंबर २०१७ जानेवारी २०१८

१) लागवडीनंतर ३०, ४५ आणि ६० दिवसांनी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये फवारणीद्वारे ५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात द्यावी.
२) कार्बोसल्फान २ मि.ली. अधिक ट्रायसायक्लॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करण्याची शिफारस आहे.
३) पहिल्या फवारणीच्या १५ दिवसांनंतर प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. अधिक हेक्साकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार फवारणी करावी.
४) वरील फवारणीनंतर सुद्धा फुलकिडे व पानांवरील रोग यांचा बंदोबस्त न झाल्यास फिप्रोनील १ मि.ली. प्रति लिटर अधिक प्रोपिकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात १५ दिवसांनी फवारणी करावी.
५) लागवडीनंतर नत्र खताचा पहिला हप्ता २५ किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणात ३० दिवसांनी, तर दुसरा हप्ता याचा प्रमाणात ४५ दिवसांनी द्यावा.
६) लाल कोळीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास गंधक २ ग्रॅम प्रति लिटर किंवा डायकोफॉल २ मि.ली. प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
७) लागवडीनंतर ११०-११५ दिवसांपर्यंत पिकाला गरजेनुसार पाणी द्यावे.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००२७०८०७०
http://www.krushiking.com/adverties_product.php