08 March 07:00

द्राक्ष सल्ला: घडावर सुकवा येण्याची कारणे


द्राक्ष सल्ला: घडावर सुकवा येण्याची कारणे

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक फेब्रुवारी-मार्च २०१८

द्राक्ष घडावर सुकवा येण्याची परिस्थिती महत्वाच्या कारणाने दिसून येईल. एकतर वेलीवर द्राक्षघडांची संख्या व दुसरी परिस्थिती म्हणजे वेलीमध्ये कॅल्शीयम व मॅग्नेशीयमचे असंतुलन यामुळे घडाचा सुकवा दिसून येईल. ही गरज पूर्ण करण्याकरिता मण्यात पाणी उतरण्याच्या आधी वेलीच्या गरजेप्रमाणे अन्नद्रव्याची पूर्तता करावी. कॅल्शीयम व मॅग्नेशीयमची उपलब्धता फवारणी किंवा जमिनीतून ६ ते ८ मिमी किंवा १२ ते १४ मिमी आकारापर्यंत किंवा फळछाटणीच्या ७० दिवसापर्यंत दिल्यास त्याचे चांगले परिणाम मिळतात. पुढील काळात कमतरतेमुळे तापमानात बदल होताच सुकवा दिसुन येतो. तेंव्हा आपण फवारणी करतो व त्याचा परिणाम मिळत नाही.

-डॉ. आर. जी. सोमकुंवर, प्रमुख शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी, पुणे.

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक 18002708070
http://www.krushiking.com/advdetails.php?table=tbloffers_new&id=82टॅग्स