24 December 09:00

जनावरांची वार/ जार वेळेवर पडली नाही तर ती हाताने काढावी का?


जनावरांची वार/ जार वेळेवर पडली नाही तर ती हाताने काढावी का?

स्त्रोत: कृषिकिंग डिसेंबर २०१७ जानेवारी २०१८

अडकलेली वार (जार) गर्भाशयात हात घालून काढावी की नाही ह्याबद्दल अनेकांत दूमत आहे. माझ्या मते अनुभवी पशुवैद्यक कारागिराने ती व्यवस्थित काढावी. परंतु गाय / म्हैस व्यायल्यानंतर ९ ते १० तासांनीच गर्भाशयात हात टाकावा त्यानंतर गर्भाशयात हात घालणे गायी / म्हशीला वेदनाकारक होते. कारण गर्भाशयाचे तोंड अगदी अरुंद होते.
लेखक- डॉ. वासुदेव सिधये मो. ९३७०१४५७६०

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००२७०८०७०
http://www.krushiking.com/advdetails.php?table=tbloffers_new&id=82टॅग्स