20 December 09:00

गायी / म्हशींची व्यायल्यानंतर वार / जार किती तासात बाहेर आला पाहिजे?


गायी / म्हशींची व्यायल्यानंतर वार / जार किती तासात बाहेर आला पाहिजे?

स्त्रोत: कृषिकिंग डिसेंबर २०१७ जानेवारी २०१८

गायी / म्हशींच्या विण्याच्या अगोदर कमीत कमी एक महिना संतुलित आणि पौष्टिक आहार दिला तसेच त्यांना विण्याच्या वेळी त्रास झाला नाही तर वार (जार) साधारपणे ३ तास ते ६ तासात पडायलाच पाहिजे.

लेखक- डॉ. वासुदेव सिधये मो. ९३७०१४५७६०

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००२७०८०७०
http://www.krushiking.com/advdetails.php?table=tbloffers_new&id=82