03 October 16:19

कांदा सल्ला: सुक्ष्मद्रव्याचा वापर व युरियाची फवारणी


कांदा सल्ला: सुक्ष्मद्रव्याचा वापर व युरियाची फवारणी

खरीप कांद्याच्या उभ्या पिकाकरिता फवारणीद्वारे सूक्ष्मद्रव्ये 5 मिली प्रति लिटर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर 60 आणि 75 दिवसांनी द्यावीत. नत्राच्या कमतरतेमुळे पाने पिवळी पडली असल्यास, युरियाची 10 ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणेटॅग्स