10 February 07:00

कांदा सल्ला: रब्बी कांद्याची काळजी घ्या.


कांदा सल्ला: रब्बी कांद्याची काळजी घ्या.

स्त्रोत: कृषिकिंग द्वैमासिक फेब्रुवारी-मार्च २०१८

१. कीड व रोग यांचा प्रादुर्भाव आढळल्यास प्रोफेनोफॉस १ मि.ली. अधिक हेक्साकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
२. वरील फवारणी अगोदरच केली असल्यास फवारणीनंतर १५ दिवसांनी आवश्यकतेनुसार फिप्रोनील १ मि.ली. अधिक प्रोपीकोनॅझोल १ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
३. पुनर्लागणीनंतर ६० दिवसांनी हाताने खुरपणी करावी.
४. फवारणीद्वारे सूक्ष्म द्रव्ये ५ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणात पुनर्लागणीनंतर ४५ व ६० दिवसांनी देण्याची शिफारस केलेली आहे.
५. पिकाला आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी पाणी देत राहावे.

-डॉ. शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,पुणे.

कृषिकिंग द्वैमासिक नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक 18002708070
http://www.krushiking.com/adverties_product.phpटॅग्स