22 July 07:00

कांदा सल्ला: खरीप कांदा पुनर्लागण खत व्यवस्थापन


कांदा सल्ला: खरीप कांदा पुनर्लागण खत व्यवस्थापन

रासायनिक खतांमधून हेक्टरी नत्र 110 किलो, स्फुरद 40 किलो व पालाश 60 किलो देणे आवश्यक आहे. गंधकाचे प्रमाण हेक्टरी 25 किलोपेक्षा जास्त जमिनीत असल्यास 15 किलो प्रति हेक्टर गंधक द्यावे. गंधकाचे प्रमाण जमिनीत हेक्टरी 25 किलो पेक्षा कमी असल्यास अशा जमिनीत हेक्टरी 30 किलो या प्रमाणात गंधक द्यावे. रोपांच्या पुनर्लागणीच्यावेळी 40 किलो नत्र द्यावे. मात्र स्फुरद, पालाश व गंधक यांच्या पूर्ण मात्रा द्याव्यात. उर्वरित नत्राच्या मात्रा दोन समान हप्त्यांत पुनर्लागणीनंतर 30 आणि 45 दिवसांनी द्याव्या.
डॉ.शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर 410505, पुणेटॅग्स