29 July 07:00

कांदा सल्ला: खत व तण व्यवस्थापन


कांदा सल्ला: खत व तण व्यवस्थापन

कांद्याकरिता ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर केला असल्यास, रोपांच्या पुनर्लागणीच्या वेळी 40 किलो नत्र देऊन उर्वरित नत्र सहा समान हप्त्यांत विभागून ठिबक सिंचनाद्वारे 60 दिवसांपर्यंत दर 10 दिवसांनी द्यावे.पुनर्लागणीपूर्वी किंवा पुनर्लागणीच्यावेळी अॉक्सिफ्लोरफेन (23.5 टक्के ई.सी) 1.5 ते 2 मि.ली. प्रति लिटर किंवा पेंडीमिथेलिन (30 टक्के ईसी) 3.5 ते 4 मि.ली. प्रति लिटर या प्रमाणात या तणनाशकांचा वापर करावा.
डॉ.शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचानलाय, राजगुरूनगरटॅग्स