शोध -> buffaloes

युवराज, सुलतान आणि आता वि...


गायी/म्हशी व्यायल्यानंतर ...


म्हशीच्या कासेवर चट्टे आल...


निकृष्ट चाऱ्यामुळे म्हशीव...


म्हशींना होणाऱ्या दुग्धज्...


गायी, म्हशी, शेळ्या ह्यां...