शोध -> पथक

दुष्काळी पाहणीसाठी केंद्र...


प्यायला पाणी न्हाय...जनाव...


दुष्काळ निवारणासाठी ८ हजा...


राज्यातील दुष्काळाची पाहण...


दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्...