करपा, आकसा, व्हायरस, भुरी,डाऊणी तेल्या, लाल्या, पिवळे पणा या रोगांचा रोगप्रतिबंध करून झाडांची वाढ व उत्पन्न वाढवा करपा, आकसा, व्हायरस, भुरी,डाऊणी तेल्या, लाल्या, पिवळे पणा या रोगांचा रोगप्रतिबंध करून झाडांची वाढ व उत्पन्न वाढवा

नवीन उत्पादने

a
करपा, आकसा, व्हायरस, भुरी,डाऊणी तेल्या, लाल्या, पिवळे पणा या रोगांचा रोगप्रतिबंध करून झाडांची वाढ व उत्पन्न वाढवा

मागवा

करपा, आकसा, व्हायरस, भुरी,डाऊणी तेल्या, लाल्या, पिवळे पणा या रोगांचा रोगप्रतिबंध करून झाडांची वाढ व उत्पन्न वाढवा


ऑफर

उदा. प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा ४०० ग्रॅम चा पुडा १० लिटर पाणी मध्ये १ रात्रभर भिजवणे.सकाळी ढवळून गाळून त्यामध्ये कीटकनाशक (आवश्यक असलास) टाकून फवारणे.  टीप :- सर्व पिकांसाठी उपयुक्त प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा लाभ घेण्यासाठी आवश्य संपर्क साधा. आपला पत्तावर घरपोच औषध मिळावा. फ्री होम डीलेव्हरी Price = 600400gm


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

प्रिव्हेटिव्ह (एल) आयुर्वेदिक पावडर स्प्रे फवारा...

प्रिव्हेटिव्ह (एल)ची कार्य करण्याची पद्धत:-

१. प्रकाशसंश्लेषणाच्या कार्यमार्फत स्प्रे चा फायदा पाने प्रथम घेतात.
२. फुटीवरील रोगाला प्रतिबंध करून, येणारा फुटी रोगमुक्त मिळते.
३. पिकांची व रोपांची प्रतिकारशक्ती वाढून, वाढ करते व पुढे टिकून ठेवते.

फायदे ...
१.नवीन फुटीवर रोग नसल्याने फुटवे, कळी,माल चांगला व भरपूर मिळतो.
२.झाडांची सेटिंग होण्यास मदत. फुल व फळगळ थांबते.
३ पिकांची अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून निघते.पिवळेपणा कमी होऊन काळोखी वाढते.
४. मालाचे वजन,फुगवण , तजेलदारपणा व टिकवण क्षमता वाढते.
५. बुरशीनाशक,टॅनिक,झाईम व छोटीमुलद्रव्ये चा खर्च वाचवते.
६. हमखास व खात्रीशीर फायदा.
७. सर्व पिकांसाठी कोणताही अवस्थेत वापरात येते.

प्रमाण : १ लिटरला २ ते 3 ग्रॅम

प्रिव्हेटिव्ह (एल) वापरण्याची पद्धत :-
• हे पावडर स्वरुपात असल्यामुळे कमीत कमी १२ तास पाण्यात भिजत ठेऊन, नंतर ढवळून व गाळून घेणे गरजेचे आहे.
• १५ लिटर च्या पंपास ४० ग्रॅम पावडर १ लिटर पाणी मध्ये भिजवणे, ५ पंपास ५ लिटर पाणी मध्ये २०० ग्रॅम भिजवणे याप्रमाणे पुढे .
• प्रती पंपास १ लिटर भिजवलेले द्रावण टाकणे.

उदा.
प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा ४०० ग्रॅम चा पुडा १० लिटर पाणी मध्ये १ रात्रभर भिजवणे.सकाळी ढवळून गाळून त्यामध्ये कीटकनाशक (आवश्यक असलास) टाकून फवारणे.

टीप :- सर्व पिकांसाठी उपयुक्त

प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा लाभ घेण्यासाठी आवश्य संपर्क साधा.

आपला पत्तावर घरपोच औषध मिळावा.
फ्री होम डीलेव्हरी

Price =
600400gm

मे.
ऑफी सॅाईल कंडिशनर
३९ अभिनव सोसायटी , पद्मावती पुणे ४११००९.

Mob-
+91 9145499544
+91 9075099544
औषध हावे असल्यास खालील नंबर वर आपले संपूर्ण नाव , संपूर्ण पत्ता , पिक इ. मेसेज करावे.
+91 9075099544
+91 9145499544 (WhatsApp)
WhatsApp/SMS/Call

E-Mail - aafiinfo@gmail.com

अधिक माहिती साठी http://goo.gl/He93Ri


संपर्क

मोबाईल नं : 9075099544

ई-मेल : aafiinfo@gmail.com

वेबसाईट : http://goo.gl/He93Ri

पत्ता : मे. ऑफी सॅाईल कंडिशनर ३९ अभिनव सोसायटी , पद्मावती पुणे ४११००९.