अशी घ्या पिकांची काळजी अशी घ्या पिकांची काळजी

नवीन उत्पादने

a
अशी घ्या पिकांची काळजी

मागवा

अशी घ्या पिकांची काळजी


ऑफर

करपा, आकसा, व्हायरस, भुरी,डाऊणी तेल्या, लाल्या, पिवळे पणा या रोगांचा रोगप्रतिबंध करून झाडांची वाढ व उत्पन्न वाढवा उदा. प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा ४०० ग्रॅम चा पुडा १० लिटर पाणी मध्ये १ रात्रभर भिजवणे.सकाळी ढवळून गाळून त्यामध्ये कीटकनाशक (आवश्यक असलास) टाकून फवारणे.


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

प्रिव्हेटिव्ह (एल) आयुर्वेदिक पावडर स्प्रे फवारा...

प्रिव्हेटिव्ह (एल) ची कार्य करण्याची पद्धत
१. प्रकाशसंश्लेषणाच्या कार्यमार्फत स्प्रे चा फायदा पाने प्रथम घेतात.
२. फुटीवरील रोगाला प्रतिबंध करून, येणारा फुटी रोगमुक्त मिळते.
३. पिकांची व रोपांची प्रतिकारशक्ती वाढून, वाढ करते व पुढे टिकून ठेवते.

फायदे
१.नवीन फुटीवर रोग नसल्याने फुटवे, कळी,माल चांगला व भरपूर मिळतो.
२.झाडांची सेटिंग होण्यास मदत. फुल व फळगळ थांबते.
३ पिकांची अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून निघते.पिवळेपणा कमी होऊन काळोखी वाढते.
४. मालाचे वजन,फुगवण , तजेलदारपणा व टिकवण क्षमता वाढते.
५. बुरशीनाशक,टॅनिक,झाईम व छोटीमुलद्रव्ये चा खर्च वाचवते.
६. हमखास व खात्रीशीर फायदा.
७. सर्व पिकांसाठी कोणताही अवस्थेत वापरात येते.

प्रमाण
१ लिटरला २ ते 3 ग्रॅम

प्रिव्हेटिव्ह (एल) वापरण्याची पद्धत
• हे पावडर स्वरुपात असल्यामुळे कमीत कमी १२ तास पाण्यात भिजत ठेऊन, नंतर ढवळून व गाळून घेणे गरजेचे आहे.
• १५ लिटर च्या पंपास ४० ग्रॅम पावडर १ लिटर पाणी मध्ये भिजवणे, ५ पंपास ५ लिटर पाणी मध्ये २०० ग्रॅम भिजवणे याप्रमाणे पुढे .
• प्रती पंपास १ लिटर भिजवलेले द्रावण टाकणे.

उदा. प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा ४०० ग्रॅम चा पुडा १० लिटर पाणी मध्ये १ रात्रभर भिजवणे. सकाळी ढवळून गाळून त्यामध्ये कीटकनाशक (आवश्यक असलास) टाकून फवारणे.

टीप : सर्व पिकांसाठी उपयुक्त

प्रिव्हेटिव्ह (एल) चा लाभ घेण्यासाठी आवश्य संपर्क साधा.

आपला पत्तावर घरपोच औषध मिळावा. फ्री होम डीलेव्हरी

Price
600 ₹ 400gm

औषध हावे असल्यास खालील नंबर वर आपले संपूर्ण नाव, संपूर्ण पत्ता, पिक इ. मेसेज करावे.
9145499544 (WhatsApp)


संपर्क

मोबाईल नं : 9075099544

ई-मेल : aafiinfo@gmail.com

वेबसाईट : http://goo.gl/He93Ri

पत्ता : मे. ऑफी सॅाईल कंडिशनर, ३९ अभिनव सोसायटी, पद्मावती, पुणे ४११००९.