प्रेरणा माती परीक्षण संच. प्रेरणा माती परीक्षण संच.

नवीन उत्पादने

a
प्रेरणा माती परीक्षण संच.

मागवा

प्रेरणा माती परीक्षण संच.


ऑफर

माती परीक्षानंतर खताच्या नियोजनाविषयी इतर माहिती देणारी उपयोगी पुस्तिका उपलब्ध.


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

मातीतील खालील ५ घटक तपासण्यासाठी १) आम्ल विम्ल निर्देशांक(pH) २) उपलब्ध नत्र (N) ३) उपलब्ध स्फुरद (K) ४) सेंद्रिय कर्ब (Organic Cardom) मातीचे ५० नमुने तपासणे शक्य (रिफील संच उपलब्ध) फायदे : • माती परीक्षण स्वत: घरच्या घरी / शेतावर करणे शक्य. यामुळे इतर खर्च व वेळेची बचत होते. • हा संच वापरण्याकरता कोणत्याही प्रकारच्या प्रशिक्षणाची गरज नाही. •...


संपर्क

मोबाईल नं : 9767897524

ई-मेल : prerana.lab@gmail.com

वेबसाईट :

पत्ता : प्रेरणा लॅबोरेटरीज प्रेरणा हाऊस, प्लॉट नं.८,छत्रपती बँकेजवळ, विशालनगर (जगताप डेअरी) औंध-वाकड रोड,पुणे-२७