टायगर कटर टायगर कटर

नवीन उत्पादने

a
टायगर कटर

मागवा

टायगर कटर


ऑफर

आपल्या गायी व शेळ्यांसाठी योग्य दरात कुट्टी मशीन उपलब्ध


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

टायगर कटर - कुट्टी मशीन
अ) मॉडेल - AKJCC
१) ५-१० गायींसाठी उपयुक्त
२) ऑटोमॅटिक
३) २ HP इलेक्ट्रॉनिक मोटार
४) कडबा, हत्ती गवत, ऊस, मका इ. साठी उपयोगी
५) हिरवा चार - ४००-४५० किलो
सुका चार - २०० -२५० किलो
६) १८/२३ mm कटिंग साइझ
७) सप्लाय फेज - सिंगल / थ्री फेज
८) १ वर्षाची वॉरंटी
ब) मॉडेल - AI 1200
१) ३५-५० गायींसाठी उपयुक्त
२) ऑटोमॅटिक
३) 5 HP इलेक्ट्रॉनिक मोटार
४) कडबा, हत्ती गवत, ऊस, मका इ. साठी उपयोगी
५) हिरवा चार - २५००-३००० किलो
सुका चार -१२००-१५०० किलो
६) १८/२३ mm कटिंग साइझ
७) सप्लाय फेज - सिंगल / थ्री फेज
८) १ वर्षाची वॉरंटी
क) मॉडेल - AI 800
१) १०- २० गायींसाठी उपयुक्त
२) ऑटोमॅटिक
३) २ HP इलेक्ट्रॉनिक मोटार
४) कडबा, हत्ती गवत, ऊस, मका इ. साठी उपयोगी
५) हिरवा चार - ८००-१००० किलो
सुका चार -५००-६०० किलो
६) १८/२३ mm कटिंग साइझ
७) सप्लाय फेज - सिंगल / थ्री फेज
८) १ वर्षाची वॉरंटी
ड) मॉडेल - AI - 100
१) १०- २० शेळ्या व गायींसाठी उपयुक्त
२) सेमी ऑटोमॅटिक
३) २ HP इलेक्ट्रॉनिक मोटार
४) कडबा, हत्ती गवत, ऊस, मका, भरड इ. साठी उपयोगी
५) हिरवा चार - ७००-८०० किलो
सुका चार -३००-४०० किलो
भरडा - १५० -२०० किलो
६) १८/२३ mm कटिंग साइझ
७) सप्लाय फेज -सिंगल थ्री फेज
८) १ वर्षाची वॉरंटी
इ) मॉडेल - AI - ९००
१) २०-३० गायींसाठी उपयुक्त
२) ऑटोमॅटिक
३) २ HP इलेक्ट्रॉनिक मोटार
४) कडबा, हत्ती गवत, ऊस, मका, इ. साठी उपयोगी
५) हिरवा चार - १३००-१५०० किलो
सुका चार -७००-८०० किलो
६) १८/२३ mm कटिंग साइझ
७) सप्लाय फेज -सिंगल थ्री फेज
८) १ वर्षाची वॉरंटी
अधिक माहितीसाठी खालील नंबर वर संपर्क करा-
8806111171


संपर्क

मोबाईल नं : 8806111171

ई-मेल : info@abhinavindustries.in

वेबसाईट :

पत्ता : J- 23,M.I.D.C. Kupwada Block, Sangli - 416 436, Maharashtra