दिनेश ठिबक दिनेश ठिबक

नवीन उत्पादने

a
दिनेश ठिबक

मागवा

दिनेश ठिबक


ऑफर

थेंब थेंब पाण्यानं ..... पीक आलं जोमानं ......


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

दिनेश ठिबक

थेंब थेंब पाण्यानं ..... पीक आलं जोमानं ......

आमची वैशिट्ये

- टिकाऊ व उत्तम दर्जाचा मालाचा वापर
- चार होलचे ड्रिपर
- पाणी, खाते, औषधे आदी अनेक बाबीत खूप बचत
- सर्व साईजमध्ये व नॉन आयएसआय मध्ये उपलब्ध
- इनलाईन, ऑनलाईन १६ mm, २० mm अत्यन्त कमी किमतीत उपलब्ध

पाहिजे

- पुणे, नगर, सातारा, सांगली येथे डिस्ट्रिब्युटर नेमणे आहेत.
- अकाउंट्स डिपार्मेंटसाठी बारामती आणि मळेगाव मध्ये लेडीज स्टाफ भरणे

संपर्क

दिनेश एन्टरप्राइझेस,
मळेगांव बु., बारामती, पुणे - ४१३११५
मो. नं. 8888609664 / 9922556146


संपर्क

मोबाईल नं : 8888609664

ई-मेल :

वेबसाईट :

पत्ता : मळेगांव बु., बारामती, पुणे - ४१३११५