श्री माऊली कन्स्ट्रक्शन्स श्री माऊली कन्स्ट्रक्शन्स

नवीन उत्पादने

a
श्री माऊली कन्स्ट्रक्शन्स

मागवा

श्री माऊली कन्स्ट्रक्शन्स


ऑफर

महाराष्ट्रात प्रथमच विहीर खोदण्याची मशिन.


महत्वाचे गुणधर्म / तपशील

श्री माऊली कन्स्ट्रक्शन्स

महाराष्ट्रात प्रथमच विहीर खोदण्याची मशिन.

न रॅम्प करता जमिनी वरून ५० फूट खोल.

विहीर तीन दिवसात करून मिळेल.

टीप :-
पेमेंट ऍडव्हान्स लागेल.
जेवढे पेमेंट जमा तेवढेच काम केले जाईल.

दादा पोतदारकर
९७६७६०६०६०


संपर्क

मोबाईल नं : 9767606060

ई-मेल : sbugale92@gmail.com

वेबसाईट :

पत्ता : Solapur