दूध उत्पादकांना पडणारे प्रश्न : भाग ४
11 February 13:05

दूध उत्पादकांना पडणारे प्रश्न : भाग ४


दूध उत्पादकांना पडणारे प्रश्न : भाग ४

प्रस्तुत प्रश्नमालिकेत अनेक गोपालकांना सतावणाऱ्या प्रश्नांना डॉ. वासुदेव सिधये यांनी समर्पक उत्तरे दिली आहेत. जर गाय/ म्हैस उत्पादकांनी त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी केली तर निश्चितपणे त्यापासून फायदा होईल.

लेखक- डॉ. वासुदेव सिधये

मासिक मागवा- टोल फ्री क्रमांक 18002708070
ऑनलाइन नोंदणी-http://www.krushiking.com/magazine/m/index.php
संबंधित बातम्या