GR_शासन निर्णय: रास्त भाव दुकानांमार्फत स्वस्त दराने तूरडाळ विक्री करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत
04 December 13:06

GR_शासन निर्णय: रास्त भाव दुकानांमार्फत स्वस्त दराने तूरडाळ विक्री करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत


GR_शासन निर्णय: रास्त भाव दुकानांमार्फत स्वस्त दराने तूरडाळ विक्री करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत

राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना रास्तभाव दुकानांमार्फत स्वस्त दराने तूरडाळ विक्री करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत...

स्त्रोत: अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या