पीकनिहाय तज्ञ सल्ला ऑक्टो-नोव्हें २०१७
29 November 15:01

पीकनिहाय तज्ञ सल्ला ऑक्टो-नोव्हें २०१७


पीकनिहाय तज्ञ सल्ला ऑक्टो-नोव्हें २०१७

कांदा, लसून, कापूस, ऊस, द्राक्ष, लिंबूवर्गीय फळे, भाजीपाला पिके इत्यादी पिकांचा पीकनिहाय तज्ञ सल्ला.
स्त्रोत: कृषिकिंग ऑक्टो-नोव्हें २०१७ मासिक मागवा- टोल फ्री 18002708070 ऑनलाइन नोंदणी- http://www.krushiking.com/magazine/m/index.php
संबंधित बातम्या