PDF_पिकनिहाय तज्ज्ञ सल्ला : ऑगस्ट /सप्टेंबर २०१७
04 September 12:36

PDF_पिकनिहाय तज्ज्ञ सल्ला : ऑगस्ट /सप्टेंबर २०१७


PDF_पिकनिहाय तज्ज्ञ सल्ला : ऑगस्ट /सप्टेंबर २०१७

शैलेन्द्र गाडगे,डॉ.ए.थंगासामी,डॉ.मेजर सिंह
(भाकृअनुप-कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय, राजगुरूनगर,410505,पुणे)
डॉ.प्रशांत डब्ल्यु. नेमाडे आणि डॉ. टी. एच. राठोड
(कापूस संशोधन विभाग,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला)
डॉ.प्रमोद चौधरी, डॉ. मृणाल अजोतीकर
(महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मध्यवर्ती ऊस संशोधन)
डॉ. आर. जी. सोमकुंवर
(प्रमुख शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी, पुणे)
डॉ.दिनेश ह.पैठणकर, डॉ.योगेश इंगळे
(अखिल भारतीय समन्वयीत संशोधन प्रकल्प फळे डॉ.पं.दे.कृ.वि.अकोला)
डॉ. एस.एम. घावडे
(मिरची व भाजीपाला संशोधन विभाग,डॉ.पं.दे.कृ.वि.अकोला)संबंधित बातम्या