PDF_डाळींबासाठी फळपिक विमा योजना. (विनयकुमार आवटे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग)
01 November 15:06

PDF_डाळींबासाठी फळपिक विमा योजना. (विनयकुमार आवटे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग)


PDF_डाळींबासाठी फळपिक विमा योजना. (विनयकुमार आवटे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग)

डाळिंब पिकासाठी ही योजना औरंगाबाद, सोलापूर, जालना, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड, अहमदनगर, पुणे, जळगाव, धुळे, सांगली, नाशिक, लातूर, सातारा, वाशीम, अकोला या १६ जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

सदर योजना कार्यान्वित करणारी कंपनी शासनाच्या महावेद प्रकाल्पाअंतर्गत स्थापन केलेल्या हवामान केंद्र येथे नोंदवल्या गेलेल्या हवामानाच्या तपशिलानुसार, विमा योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना परस्पर नुकसान भरपाई देईल.

-विनयकुमार आवटे, अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग.

डाळींब फळपिक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी PDF डाऊनलोड करा.
संबंधित बातम्या