GR_भाकड गायींना सांभाळण्यासाठी गोवर्धन केंद्रांना ३४ कोटींचे अनुदान...
09 March 13:00

GR_भाकड गायींना सांभाळण्यासाठी गोवर्धन केंद्रांना ३४ कोटींचे अनुदान...


GR_भाकड गायींना सांभाळण्यासाठी गोवर्धन केंद्रांना ३४ कोटींचे अनुदान...

राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र
टॅग्स