GR_दूध अनुदान योजनेला ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत...
09 March 12:54

GR_दूध अनुदान योजनेला ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत...


GR_दूध अनुदान योजनेला ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत...

राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित 3.2/8.3 गाय दूध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दूध रुपांतरण अनुदान योजनेस मुदतवाढ...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र.
टॅग्स

संबंधित बातम्या