GR_सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान मिळणार
08 March 18:19

GR_सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान मिळणार


GR_सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान मिळणार

२०१६-१७ मध्ये खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती परवानाधारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन अनुदान योजनेचा लाभ देणेबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या