GR_पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्याबाबत
27 February 19:01

GR_पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्याबाबत


GR_पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्याबाबत

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राज्यात राबविण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या