GR_तूर/हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अनुदान देण्याबाबत
21 February 12:56

GR_तूर/हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अनुदान देण्याबाबत


GR_तूर/हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अनुदान देण्याबाबत

हंगाम २०१७-१८ मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु ज्यांच्याकडून तूर/हरभरा खरेदी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना १००० रुपये प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याबाबत.

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स