GR_राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत
21 February 12:52

GR_राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत


GR_राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत

राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या १५१ तालुके, तसेच इतर तालुक्यामधील २६८ महसुली मंडळ व्यतिरिक्त ९३१ गावे व्यतिरिक्त अंतीम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या उर्वरित ४५१८ गावांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या