GR_दुष्काळग्रस्तांसाठीचा दुसऱ्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत
14 February 18:51

GR_दुष्काळग्रस्तांसाठीचा दुसऱ्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत


GR_दुष्काळग्रस्तांसाठीचा दुसऱ्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत

२०१८ च्या हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या