GR_दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत
13 February 13:00

GR_दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत


GR_दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत

२०१८ च्या खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत...

स्रोत: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या