GR_आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना राज्यात १० टक्के आरक्षण लागू
13 February 12:57

GR_आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना राज्यात १० टक्के आरक्षण लागू


GR_आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना राज्यात १० टक्के आरक्षण लागू

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता १० टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत...

स्रोत: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या