GR_दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता चारा पुरवण्यास मान्यता देण्याबाबत
06 February 16:29

GR_दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता चारा पुरवण्यास मान्यता देण्याबाबत


GR_दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता चारा पुरवण्यास मान्यता देण्याबाबत

दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ ण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या