GR_दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९०० कोटींचा मदत निधी वितरित करणेबाबत
28 January 12:43

GR_दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९०० कोटींचा मदत निधी वितरित करणेबाबत


GR_दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९०० कोटींचा मदत निधी वितरित करणेबाबत

राज्यातील खरीप- २०१८ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या