GR_२०१६ मधील ६४७ गावांतील शेतक-यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत
22 January 14:35

GR_२०१६ मधील ६४७ गावांतील शेतक-यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत


GR_२०१६ मधील ६४७ गावांतील शेतक-यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत

सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या ६४७ गावांतील बाधित शेतक-यांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या