GR_दुष्काळी परिस्थितीत ५० टक्के अनुदानावर मुरघास यंत्रांचा पुरवठा करणेबाबत
17 January 18:19

GR_दुष्काळी परिस्थितीत ५० टक्के अनुदानावर मुरघास यंत्रांचा पुरवठा करणेबाबत


GR_दुष्काळी परिस्थितीत ५० टक्के अनुदानावर मुरघास यंत्रांचा पुरवठा करणेबाबत

सन २०१८-१९ च्या दुष्काळी परिस्थितीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ५० टक्के अनुदानावर मुरघास बनविण्याच्या विविध क्षमतेच्या यत्रांचा पुरवठा करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या