GR_चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वैरण बियाणे व खते वितरण प्रकल्पासाठी २५ कोटी अतिरीक्त निधी मंजूर करण्याबाबत
04 December 18:33

GR_चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वैरण बियाणे व खते वितरण प्रकल्पासाठी २५ कोटी अतिरीक्त निधी मंजूर करण्याबाबत


GR_चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वैरण बियाणे व खते वितरण प्रकल्पासाठी २५ कोटी अतिरीक्त निधी मंजूर करण्याबाबत

सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे व खते वितरण या प्रकल्पासाठी रू. २५ कोटी अतिरीक्त निधी मंजूर करण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या