GR_मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायली कंपनीसोबतच्या करारानुसार निधी वाटपाबाबत
04 December 12:51

GR_मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायली कंपनीसोबतच्या करारानुसार निधी वाटपाबाबत


GR_मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायली कंपनीसोबतच्या करारानुसार निधी वाटपाबाबत

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या प्राथमिक करारानुसार निधी वाटपाबाबत....

स्रोत: पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या