GR_गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
03 December 11:02

GR_गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना


GR_गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१८-१९

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या