GR_सांगली येथे क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत
28 November 16:27

GR_सांगली येथे क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत


GR_सांगली येथे क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौ. पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथे क्रांतीसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.