GR_दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
21 November 11:40

GR_दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत


GR_दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत

सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगातील दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांकरीताचे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत...

स्रोत: उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या