GR_दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
19 November 11:10

GR_दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ


GR_दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित ३.२/८.३ गाय दूध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दुध रुपांतरण अनुदान योजनेस मुदतवाढ...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या