GR_मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
15 November 18:50

GR_मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना


GR_मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना.

स्रोत: उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या