GR_हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अर्थसहाय्य देण्याबाबत
02 November 11:09

GR_हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अर्थसहाय्य देण्याबाबत


GR_हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपये अर्थसहाय्य देण्याबाबत

हंगाम २०१७-१८ मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु ज्यांच्याकडून हरभरा खरेदी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना रुपये १००० प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स