GR_मृग बहाराकरिता फळ पीक विमा योजनेचा निधी वितरित करणेबाबत
02 November 11:02

GR_मृग बहाराकरिता फळ पीक विमा योजनेचा निधी वितरित करणेबाबत


GR_मृग बहाराकरिता फळ पीक विमा योजनेचा निधी वितरित करणेबाबत

पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा 50 टक्के निधी वितरीत करणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या