GR_राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबत
01 November 11:40

GR_राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबत


GR_राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबत

सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबत...

स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या