GR_ऊसतोड कामगारांसाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना’ राबविण्याबाबत...
22 October 09:53

GR_ऊसतोड कामगारांसाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना’ राबविण्याबाबत...


GR_ऊसतोड कामगारांसाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना’ राबविण्याबाबत...

राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याबाबत...

स्रोत: उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन.
संबंधित बातम्या