GR_अमरावती येथे फिशरीज हब स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
17 October 16:43

GR_अमरावती येथे फिशरीज हब स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत


GR_अमरावती येथे फिशरीज हब स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

अमरावती येथे फिशरीज हब स्थापन करण्याच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या