GR_कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १०० कोटींच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत
11 October 12:31

GR_कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १०० कोटींच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत


GR_कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १०० कोटींच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत

सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १०० कोटींच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या