GR_किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य खरेदीबाबत
01 October 13:52

GR_किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य खरेदीबाबत


GR_किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य खरेदीबाबत

पणन हंगाम २०१८-१९ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ भरडधान्य खरेदीबाबत...

स्रोत: अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या