GR_कर्जमाफी योजनेंतर्गत एकवेळ समझोत्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
01 October 10:05

GR_कर्जमाफी योजनेंतर्गत एकवेळ समझोत्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ


GR_कर्जमाफी योजनेंतर्गत एकवेळ समझोत्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत एकवेळ समझोत्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स