GR_अनुदान मिळवण्यासाठी दूध उत्पादक संघांना आयसीआयसीआय बॅंक खात्याची सक्ती
29 August 11:23

GR_अनुदान मिळवण्यासाठी दूध उत्पादक संघांना आयसीआयसीआय बॅंक खात्याची सक्ती


GR_अनुदान मिळवण्यासाठी दूध उत्पादक संघांना आयसीआयसीआय बॅंक खात्याची सक्ती

राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीसाठी तसेच पिशवीबंद दूध वगळून अतिरिक्त ठरणारे दुधास मंजून प्रोत्साहनपर अनुदान प्रदानाकरिता आयसीआयसीआय बँकेत चालू खाते उघडण्यास मान्यता देणेबाबत...

स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स

संबंधित बातम्या