GR_छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७
14 August 12:27

GR_छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७


GR_छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७

राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा फायदा मिळावा, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- २०१७ अर्थात शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवण्याबाबत...

स्रोत: सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
टॅग्स